Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś,
kto już tam doszedł.
Robert Toro Kiyosaki,
amerykański biznesmen

Mentoring kobiecy

to partnerska relacja między mistrzynią (mentorką) a uczennicą (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Polega na inspiracji, stymulowaniu i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych mentorki. Pozwala na świadome zarządzanie życiem i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Mentoring jest procesem dwustronnym – z tej relacji czerpie nie tylko mentee, ale też mentorka, która ma szanse zobaczyć wiele spraw z innej perspektywy i zyskać mnóstwo nowych impulsów do rozwoju osobistego. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Termin “mentor”

pochodzi z greckiej „Odysei” - od imienia przyjaciela Odyseusza, Mentora, któremu wyruszając pod Troję ten „powierzył cały swój dom i kazał czuwać nad wszystkim”. Mentor miał za zadanie wychowywać, nauczać i doskonalić Telemacha - syna Odyseusza. Obecnie, mianem mentora/mentorki określa się osobę o rozwiniętych kompetencjach, charyzmie, godną zaufania. Mistrza/Mistrzynię będących swojego rodzaju role model - wzorami do naśladowania w życiu profesjonalnym i osobistym.


 
  • Partnerzy:
  • amazon
  • bosch
  • cemex
  • electrolux
  • microsoft
  • pg
  • schneider electric
  • siemens